صفحات

۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

بيانه اورمو ايشچيلري به مناسبت روز جهاني زبان مادري

مسئله زبان مادري در آزربايجان نه تنها يك خواست مدني و فرهنگي بلكه محوري ترين خواست ملت آزربايجان مي باشد. با توجه به يكساني مذهبي ترك هاي آزربايجاني با مذهب شيعه طيف حاكم بر ايران چه در زمان پهلوي و چه در دوران جمهوري اسلامي و سوء استفاده هاي موثري كه از اين يكساني در جهت آسيميلاسيون زباني و فرهنگي آزربايجان صورت گرفته است ، حركت ملي نوين آزربايجان كه جنبشي مدني ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي و صد البته سكولار و ضد ديكتاتوري مي باشد محوريت عمده و متمايز كنندگي خود را از جريان هاي مركز محور از همين زبان مادري مي گيرد. از طرف ديگر زبان مادري مردم آزربايجان كه خود شيوه اي از زبان توركي مي باشد يك روح بين المللي و محور وحدتي نيز بين آزربايجان و ملل ترك مستقل در جهان بوجود مي آورد كه حوزه هاي مستقل سياسي و اقتصادي و جمعيت چند صد ميليوني و گستره جغرافيايي بزرگي از چين تا قلب اروپا را در خود جاي داده است . لذا زبان مادري و روز مخصوص آن كه از طرف سازمان ملل متحد يعني بزرگترين سازمان بشري اعلام شده است ، نقش عمده اي در مبارزات ملي ملت ترك ساكن در جغرافياي سياسي ايران بازي مي كند. از اين رو است كه تمام احزاب و گروههاي مركز مدار سراسري اعم از آنها كه در داخل يا خارج حاكميت ايران قرار دارند به شدت با رسميت زبان تركي در ايران مخالفت مي كنند. رسميت زبان مادري اولين دومينويي خواهد بود كه ستون هاي رژيم نژادي حاكم بر ايران و ايدئولوژي شوونيسم – فاشيسم ايراني را در هم خواهد كوبيد. طيفي از فعالين حركت ملي آزربايجان كه در اورمو ايشچيلري فعاليت مي نمايند و از سايت خبرگزاري اورمو ايشچيلري براي خبر دهي شفاف و اعلام مواضع خود استفاده مي كنند اين روز فرخنده و تاريخي را به عموم ملت آزربايجان و ساير ملل دربند كه زير فشار فرهنگي و مدني و خطر از بين رفتن زبان خويش قرار دارند تبريك گفته و خواهان برداشته شدن هر گونه محدوديت رسمي و غير رسمي در آموزش و ترويج زبان تركي در ايران در تمام سطوح آموزشي از ابتدايي تا بالاترين سطوح آموزشي و رسميت زبان تركي آزربايجاني در دواير و محاكم قضايي مي باشد. از طرف ديگر با توجه به هم زماني روز جهاني زبان مادري و روز اعتراض اپوزوسيون سبز ضمن آنكه بي تفاوتي اين جنبش سراسري در مقابل خواست هاي مردم آزربايجان بخصوص محوري ترين خواست آن يعني رسميت زبان تركي در ايران را محكوم مي نمايد و علي رغم اينكه اصولاً خود را پشتيبان معنوي هر نوع اعتراض به ديكتاتوري از طرف هر ملت ساكن در ايران مي داند با اين حال هر نوع مشاركت با اين جريان را حداقل در اين زمان مغاير با خواست ها و اهداف حركت  ملي آزربايجان مي داند.
ياشاسين آزربايجان
تورك ديلينده مدرسه اولماليدي هركسه
اورمو ايشچيلري – روز جهاني زبان مادري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان