صفحات

۱۳۹۰ شهریور ۳, پنجشنبه

سومالي همينجاست، چشم باز كنيد تا ببينيد!

اورمو ایشچیلری : نامه یک شهروند(نام محفوظ)/ كساني كه ماه ها حق خدمتگذاران خود را نمي دهند به چه حقي از بيت المال به هم نوعان آفريقايي كمك مي كنند؟
كساني كه عزت نفس و منزلت قهرمانان ملي و بين المللي سرزمين خود را نه تنها حفظ نكرده بلكه خرد و خوار مي كنند به چه حقي انتظار احترام دارند؟
كساني كه خبر ندارند كاركنان مسلمان هم استاني شان بدليل شش ماه عدم پرداخت حقوقشان چگونه در ماه رمضان شرمنده اهل و عيالشان شدند به چه حقي شب قدر را احياء مي كنند ؟
احياء مي كنند كه چه بشود؟
اگر خبر ندارند كه عده اي در همين استان از همين دولت نمي توانند حقشان را بگيرند ، پس از چه چيز خبر دارند؟ پس كجا را و كه را مديريت مي كنند ؟
عده اي تا همين چند ماه پيش حقوق بگير دولت بوده اند و هنوز براي دولت كار مي كنند اما كسي نيست كه حق اينها را از دولت
بستاند تا اينها هر روز شرمنده همسر ، فرزندان و طلبكاران نشوند!
چگونه است كه ميلياردها ميليارد در استان هزينه مي شود و آب از آب تكان نمي خورد اما وقتي حقوق به حق چند نفر مطالبه مي شود كسي توان پاسخگويي ندارد؟ يا كسي خود را ملزم به پاسخگويي نمي داند؟
آيا يك نفر مدير كل وجود دارد كه شش ماه كاركرده و حقوق نگرفته باشد؟
اگر يك نفر مي بود لااقل درك مي كرد كه برادران مسلمان كاركرده در همين استان در اين چندماه چه ها كشيده اند !
دنياي عجيبي است ، چقدر تزوير بر ما غلبه كرده كه به خاطر هيچ و پوچ ، حق ها را نا حق مي كنيم و آسوده مي خوابيم !
مگر رسول خدايتان و خدايمان نفرمود: به من ايمان نياورده ‏است آن كه شب را با شكم سير بخوابد و همسايه‏اش گرسنه باشد ؟
مگر در افطاريهاي متعددتان نفهميديد عده اي در اين شهر نه تحت پوشش كميته امدادند نه بهزيستي و نه خيران براي آنها و فرزندانشان طعام مي آورند؟
اينها آبرو دارند با سيلي صورت سرخ مي كنند و كاركنان همين دولت مهرورز خودمانند و اتفاقا" هم مسلمانند و هم همسايه مان هستند ، اما كسي حق و حقوقشان را نمي دهد؟
چگونه انتظار داريد شب قدر ، قدر شناخته شويد در حاليكه قدر فرصت خدمتگذاريتان را ندانسته و از دست مي دهيد؟
مگر چندبار و چند سال قرار است مديريت كنيد؟
اگر واقعا" امكان ندارد حقوق كاركنان ادارات و نهادهاي همين استان را بدهيد چرا تعطيلش نمي كنيد؟ چرا اينجا و آنجا دعوتشان مي كنيد؟ چرا از آنان انتظار داريد؟
با كدام دستمزد انتظار داريد ديگران براي استان و كشور كار كنند ؟ مگر خودتان يك روز بي دستمزد كار كرده ايد؟
اين خدمتگذاران چه گناهي كرده اند كه مجلس دو نهاد را ادغام كرده و دولت چند ماه به تعويقش انداخته؟
مگر يك روز آنها كارشان را تعطيل كردند كه بايد ماه ها حقوقشان را از دولت نگيرند؟
سومالي همينجاست چشمتان را باز كنيد تا خوب ببينيد !
نكند فكر كرده ايد چون يارانه اي پرداخت مي شود ديگر گرسنه نداريم؟
هيهات كه اصلا" اينگونه نيست ، تورم ، هزينه هاي مضاعف همين هدفمندي يارانه ها ، اجاره خانه و دهها هزينه ديگر ، چيزي از يارانه ها براي برخي خانواده ها باقي نگذاشته است !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان