صفحات

۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

بخش توليد دچار سرگردانی شده است

اورمو ايشچيلري : عباس وطن پرور گفت: متأسفانه بخش توليد کشور بعد از اجراء قانون هدفمندي يارانه ها دچار سرگرداني شده است.عضو کميسيون صنعت اتاق ايران به خبرنگار اقتصادي آريا گفت: بخش توليد بدليل ناهنجاري هايي که در بخش سياست است دچار سرگرداني شده است .وي با اشاره به اين مطلب که نمي توان افق روشني را براي بخش توليد متصور شد، اظهار داشت: متاسفانه اجراي قانون هدفمند ي يارانه ها به گونه اي بوده است که بخش توليد با اقتصاد مطابقت نداردکه اين عدم مطابقت باعث روز مرگي در اين بخش شده است.

بنا به گفته وي دولت در سال 89 قرار بود که 30 درصد از درآمد هاي بدست آمده اين قانون را به بخش توليد و صنايع انرژي به صورت وام اختصاص دهد و در قبال اين کار هيچ گونه اجازه اي به توليد کنندگان براي افزايش قيمت نداد؛ امروز که حدود هفت ماه از اجراي اين قانون مي گذرد ما شاهد اين هستيم که زمان پرداخت اقساط با بهره هاي مشخص رسيده اما محل تامين آنها براي توليد کنندگان معلوم نشده است. 
عباس وطن پروردولت را متهم به تفسير راي قانون به نفع خودش کرد وخاطر نشان ساخت: دولت در يک اقدام اشتباه درآمد هاي بدست آمده از اجراي اين قانون را به بانک ها بخشيد تا بانک ها اين در آمد ها را به صورت تسهيلات در اختيار بخش صنعت و توليد قراردهند که اين اقدام دولت رانت خواري را گسترش داده ومي دهد. عضو کميسيون صنعت اتاق ايران همچنين گفت: من هم با گروهي از کارشناساني که معتقدند دولت قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا نکرد موافقم ومعتقدم عوارض ايجاد شده بخش توليد ناشي از قانون نويسي غلط است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان