صفحات

۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

بجنورد در كجاي تاریخ و نقشه ايران قرار دارد؟ - رضا الله قلی پور

اورمو ايشچيلري :
لات بازی نماينده بجنورد در مجلس مقابل طرح دو فوریتی نجات دریاچه اورمیه آذربايجان


بجنورد در كجاي تاریخ و نقشه ايران قرار دارد؟

آخرين حركت و اميد براي نجات درياچه اورميه توسط برخي از نمايندگان مجلس از جمله نماينده بروجرد به سنگ خورد. اين سنگ خوردن زيباترين شكستي است كه ملت آذربايجان با تمام وجود حس و لمس كرده است. چرا زيباترين؟

 براي اينكه تا حال آذربايجان هر چه هزينه كرده است در جهت رفاه و امنيت ايران بوده است و مردم آن. با همه اين هزينه ها در طول تاريخ فقط يك بار خواست تا به طور رسمي و قانوني كاري براي خود انجام دهد كه با واكنش ها و مخالفت هاي جالبي رو به رو شد. مخالفت هايي كه رو ديگر هموطنان و هم سرزميني هاي ملت آذربايجان را عيان كرد. رويي و عقده اي كه از زبان نماينده بجنورد به طور آشكار در مجلس بيان شد: " تورك ها بروند جاي ديگري زندگي كنند! "
يكي از مشكلاتي كه مردم در جهان سوم با آن دست به گريبان هستند بيگانگي و بي سوادي مسئولان و عوامل دخيل در اداره كشورها به تاريخ و فرهنگ ملت ها است به طوري كه به خاطر همین جهالت ها ميانگين عمر حكومت ها در چنين جاهايي به 35 سال نمي رسد. شاهد اين ادعا وقايعي است كه در خاورميانه در جريان است و هر روز يكي از قدرتمندان به خاطر اين نادانی ها كنار گذاشته مي شود. حال اين چه ربطي به گفته نماينده بجنوردی ها در مجلس دارد؟
 نماينده بجنورد اگر تاريخ مي خواند و با هويت و فرهنگ ملت آذربايجان و قلمرو سرزميني ايشان آشنا بود هيچ وقت به خود جرعت نمي داد تا بگويد: " تورك ها بروند جاي ديگري زندگي كنند! " چرا كه همين تورك ها اگر اراده كنند در عرض چند ساعت برای انتخاب سرزمینی نو برای سکونت بجنورد را زير پا خواهند گذاشت چرا كه:
مونتئسكيو فيلسوف و متفكر بزرگ فرانسوي، كه از تئوريسين ها و بنيان گذاران فكري انقلاب كبير فرانسه به شمار مي رود، در اواخر قرن نوزدهم در اثري به اسم" نامه هاي ايراني" در باره تورك ها مي نويسد:
          « هيچ كدام از خلق هاي دنيا نمي تواند خود را در فتوحات و عظمت تاريخي با توركان مقايسه كند. توركان حاكمين اصيل دنيا مي باشند ، انگار كه ديگر خلق هاي دنيا براي خدمت گزاري به آنها آفريده شده اند. توركان قادرند در عين زمان ، امپراطوري ها آفريده و امپراتوري ها را ريشه كن كنند. در طول تمام ادوار تاريخ ، آنها با قدرت و ذكاوت خود دنيا را تسخير و اداره كرده و هميشه تكيه گاه ديگر خلق ها بودند.
         تاتارها دوبار چين را فتح كرده و هنوز هم در آنجا حكومت مي كنند ، آنها هنوز هم در سرزمين هاي فتح شده توسط مغول ها حكم مي رانند. حكمرانان ايران هم آنان هستند ، آنها هستند كه بر تخت كوروش نشسته اند ، آنها مسكو را هم به زانو در آوردند. آنان تورك ناميده شده و در آسيا ، اروپا و آفريقا فتوحات عظيمي كرده و در سه قاره جهان آقايي مي كنند. اگر به گذشته هاي دور هم نگاه كنيم باز مي بينيم كه امپراطوري هاي روم را هم آنها برانداختند. فتوحات اسكندر در مقايسه با فتوحات چنگيز خان هيچ هست. تاريخ نويسان اين خلق ظفرمند متاسفانه تلاش نكرده اند تا شهرت تاريخ و فتوحات غير قابل تصور آنان را پخش كنند ، چه بسا گوشه هاي زريني از تاريخ آنان تا ابد فراموش شده است. چقدر دولت هاي زيادي را كه توركان برقرار كردند كه ماها از آنها آگاه نيستيم ، اين خلق جنگاور و دلير هميشه با شهرت و عظمت هميشگي خود مشغول بوده و به شكست ناپذيري خود ايمان داشته و از آن جهت نيازي به ثبت و ابدي كردن فتوحات و تمدن درخشان خود نديده است.  »
آقاي موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد باز اين را بخوان:
" اين خلق جنگاور و دلير هميشه به شكست ناپذيري خود ايمان داشته است "
حال خود بگو:
بجنورد در كجاي تاریخ و نقشه ايران قرار دارد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان