صفحات

۱۳۹۰ مرداد ۲۴, دوشنبه

بیانیه جمعیت اتحاد وترقی آذربایجان جنوبی درمورد اظهارات اخیر فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جناب" فیروز آبادی " در ارتباط با جمهوری آذربایجان

اورمو ايشچيلري :
جمهوری آذربایجان چشم وچراغ ،قره العین ملت تورک آذربایجان می باشد .
خاک او مطهر ومقدس و تبرک یافته از خون هزاران تورک آذربایجانی است که در طول تاریخ پرافتخار خود به نائلیت یک ملت کهن ومتمدن وبا شعورملی والا در مکانی بلندا به وسعت تاریخ بشریت همچنان فرهنگ ساز وتمدن پرورمفتخرو به آن مدارج بیشمارش می غرد ومی نازد واز ملامسه خاک وخون خویش ، روح غیرتمند تورکان آذربایجانی همچنان افق تاریک بد طینتان را ،بد خواهان را،ابلیسان وشیاطین رامتجاوزین به حق وحقوق یک ملت  والقصه انسان را می درد و می کوبد.

آذربایجان واحد است نه همزاد  ،عین است . عینی که ملا صدرای شیرازی می گوید "وحدت در عین کثرت وکثرت در عین وحدت".وآن تجلی واحد است.


"واحد" را نیز باید بدانی که بعید می دانیم در چنین روحیه ای باشید چرا که اندامتان گویای چیز دیگری است سخن تان چیز دیگر.

در فرمایشات و تهدید های شما به جمهوری آذربایجان سه محور اساسی جلوه می کند :
1-آران را به آذربایجان اطلاق کردید
2-سرکوب اسلامگراها را عنوان فرمودید
3-خون ایرانی را در رگ های آنان پدیدار ساختید.

بحث اطلاق آران به جای آذربایجان یک بحث کاملآ مرتبط با امیال سیاسی و استعماری می باشد که برای استحاله یک سرزمین همراه با ملتش از طرف انگلیس و روس توسط عمال و نوکران داخلی که باصطلاح روشن اندیشان آن زمان بودند طرح واجرا می شد که این اندیشه نشات گرفته از تفکرات پان فارسیستی بوده و می باشد. شکی در این نیست آنانکه اطلاعات بولتنی وسازمانی را دارا هستند آلوده به چنین انحرافاتی خواهند شد.
در این خصوص مورخین ،محققین وکاوشگران علمی آذربایجان واحد هزاران پاسخ را داده اند وپرسشهای آنان در این باب هنوز هم از طرف پان فاسیسم بی پاسخ مانده است وبر ملت تورک آذربایجان مخصوصآ آذربایجان جنوبی همه چیز در این دهه های اخیر آشکار و هویدا گشته است . ده ها و صدها نوشته در سایت ها ومباحث متنوع این چنینی در  تلویزیون آذربایجان جنوبی .

حال این موضوع پوسیده ومرده ای را که امثال کسروی به بدعت گذاشته چرا امثال شما وسایت تابناک و...به تبعیت از سیاست های دوران پهلوی وطاغوتی را تکرار می کنید؟
مگر شما مجریان سیاست های راسیستی فراماسونی هستید؟
مگر شما به تفکرات وایده های کسروی و عنایت رضا و... راسخید ؟
در آن موقع به دیگر افکار آنان همچون "آئین پاک نهاد"و "شیعیگری" او  و... چه میگوئید؟

عنایت رضا در کتاب "آذربایجان واران" در ص 43چنین نوشته است :
"شادروان کسروی نام دو رود :کر:یکی در فارس و دیگری در قفقاز را به صورت –کور-آورده است و معتقد است که این دو رود به نام کوروش بزرگ "کور"نامیده شده است"
 و روزی فرا خواهید رسید که آن کشور مستقل را سرزمین کوروش بزرگ خواهید گفت .
(البته بحث ما خارج از دیدگاه حقوق بین المللی و سازمان های حقوق بشری است که این خود بحث مفصلی است که امیدواریم دوستان حقوق دان و آشنا به مسایل بین المللی گفته های جناب حاج آقا را جدی گرفته تا تجاوزات و تهدید های بکار رفته بر علیه یک کشور مستقل را بر ملا نمایند .گرچه اینان هیچ چیز ....).

جالب است در این سالهای اخیر همین تفکرات کسروی را (کسروی چیلیق)که ما آذری هستیم وربطی به تورکان نداریم و آذری بخشی از فارسی ویا آریا ئی وایرانی می باشد الخ...
را درمیان جوانان بسیجی در پایگاه های مساجد تبریز توسط همین گروه نظامی تعلیم وتبلیغ می نمودند تا به گمان خودشان جلو بیداری ملی آذربایجان جنوبی را بگیرند و هرکس تورک گفت بگویند که وی پان تورکیسم و وابسته به تورکییه می باشد تا شاید اجنبی بودنشان را ثابت نمایند. اما همین ترفند کاذب ودروغین با تلاشی که نویسندگان و سایت های وابسته به آذربایجان جنوبی مخصوصآهمتی که تلویزیون گوناز تی وی انجام دادند آن مکر وحیله پان فارسیستی از هم پاشید وآن تعلیم دیدگان به حرکت ملی آذربایجان جنوبی پیوستند و حالا هر یکی شان یک تورک واقعی شده اند ملا صدرا شیرازی گفت که "جوهره خود را شناختند ".

جناب حاج آقا می دانید که چرا از ملا صدرا مثال می آوریم به خاطر اینکه وی عمری مغضوب فقهای اشرافی  و وامیران لشکری عصر خود بود که جزعلیه اقتدارگرائی ،دنیا پرستی ،ایجاد شکاف در میان مسلمین تحت عنوان شیعه شاه عباسی وصفوی وانحراف علنی وعملی عالمان مذهبی از مبانی دین اسلام و...نمی خواست و در چنین بحبوحه ای او کتاب "اسفارالاربعه"را به جامعه فلسفه وحکمت روانه ساخت.
...و یادتان باید باشد که اساس وبنیاد تفکرات سپاه پاسداران بر گرفته از فلسفه همین فیلسوف تالی بود و حتی آقای خمینی به اندیشه فلسفی او تکیه میکرد وتفسیرومعنا می نمودند .نگاه کنید به آرا وگفته های ایشان در دوران قبل از انقلاب و بعد از آن وهمچنین به نوشته های ارائه شده سپاه در آن زمان.
 
حال چه شده است که شما وامثال شما از فیلسوفان وحکیمان وعقلا وعالمان دینی  بریدید و به دامن فضاحت بار کسروی و عنایت رضا و...افتادید و مبلغ اندیشه های شیطانی وماسونی آنها شدید؟و طعمه پرچرب ولذیذی برای روبا هان پان فارسیسم گشتید.

نکند خون پان فارسیسم در رگ های شما در جریان است .

جناب حاج آقا ،می دانید خون واندیشه پان فارسیسم یعنی چه ؟

یعنی اینکه : مسلمانان چچن را روس ها قتل و عام کردند و پوتین عزیز شما در یک روز در گروزنی به اعتراف خودشان سی هزار مسلمان را از کودک وپیر وزن و مریض و علیل رل در بیمارستان وخانه ومسجد در رکوع وسجده در حال شیر دادن مادر به طفل خود و...بمباران کردند وبه توپخانه بستند گلوله های تانک را بسوی نفرها شلیک کردند وتیربارها را بسوی مساجد وعبادت گاه های آنان نشانه رفتند وگلوله باران شان نمودند و...
بعد از نسل کشی مطلق ،پوتین وارد خرابه های بی ستون و بی نشانه شهرشد وفرمان "تمام شد" را اعلام کردو دولت مستقل آنان را از بین برد وبه اشغال گریش تداوم بخشید .

تورکستان شرقی (دوغو تورکستان) یا همان اویغورستان ویا همان اورومچی ویا همین ایالت سین یانگ شما .
باز قتل وعام ،نسل کشی ، چه بگویم مسلمان کشی (از دیدگاهی).

تجاوز آشکار داشناکسیون های آدم کش ،تروریست های دولتی ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان 
باز هم قتل وعام ونسل کشی خوجالی و...
مسجد آغدام را که حتمآ دیده ای ،خوک ها را در محراب و عبادتگاه مسلمانان بستن وتبدیل به  طویله کردن آن .

شما به عنوان یک مسلمان و یا ایرانی نسبت به این فجایع چه واکنشی داده بودید ؟
اگر به فرض اینکه در رگ های آنان خون ایرانی ( خون ایرانی  یک ذهنیت راسیستی ونژاد پرستانه ای است و الا واژه ایرانی بی معنا می باشد مگر اینکه ایرانی یک قلمرو سیاسی دیپلماسی را دلالت کند و مرز قراردادی وحقوقی را در سطح بین المللی معرف باشد)  در جریان است آنوقت تعصب ،غیرت وعرق ایرانی شما در کجا بود که نسبت به همه این فجایع علاوه بر اینکه بی تفاوت باشید پنهان وآشکار حمایت مالی و معنوی از متجاوزین بکنید.

در جریان چچن سکوت مطلق اختیار کردید .
در قتل وعام اویغورها از طرف چینی ها گفتید "آن مسئله داخلی است که بما ربطی ندارد"
همین را یاد آوری کنم که شبکه 4سیمای آقایان مستندی توسط فاروقی با نام "آفتاب،دیوار ،شرق"که چندین قسمت بود از چین وهمین اویغورستان درست کرده بودند که گوینده آن آنان را(اویغورها)ایرانی ومهاجرین قوم آریائی به آن سرزمین یاد می کردند .

موضع شما در قبال تجاوزات ارمنستان به آذربایجان از روز هم روشنتر است .

حالا این تهدیدات وتجاوزات لفظی شما مبین چه تکالیف ملی وشرعی شما را به ثبوت می رساند ؟
فرافکنی ،چند گانگی ،دروغگوئی ،بهتان وافترا وبی اخلاقی نسبت به دیگرملل از صفات غیر انسانی شمرده می شود .
...که ملا صدرای شیرازی  از آن در" سفر اول" سخت بیم ناک بود.
وآن را عامل باز ماندن وانحراف از انسانیت(متعالی ووارسته شدن)می دانست.

ما جمعیت اتحاد وترقی آذربایجان جنوبی به اظهارات جناب فیروز آبادی در مورد جمهوری آذربایجان اعتراض وآن گفته ها را شدیدآ محکوم می کنیم .

جمعیت اتحاد و ترقی آذربایجان جنوبی

22/5/1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان