صفحات

۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

بیانیه تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در رابطه با رد طرح آبرسانی به دریاچه اورمیه در مجلس ایران


بیانیه تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در رابطه با رد طرح آبرسانی به دریاچه اورمیه در مجلس ایران
بار دیگر ذهنیت ایرانی عقده آشتی ناپذیر خود نسبت به آزربایجان جنوبی و ملت ترک را به نمایش گذاشت. در حالی که دهه هاست ذهنیت ایرانی مبتلا به امراض خود برتربینی، خویش مرکز انگاری و دیگرستیزی، مشغول قتل و ویرانی سازی هستی تاریخی ملت ترک در آزربایجان جنوبی است امروز نماینده رسمی این ذهنیت کمر به نابودی زیربنای جغرافیایی و جمعیتی آزربایجان جنوبی بسته است تا بدین طریق بجای یافتن جوابی برای مسئله آزربایجان صورت مسئله را پاک کند.   
مدتهاست که نه تنها متخصصین و آگاهان امر بلکه مردم عادی در کوچه و خیابان آزربایجان داد سخن داده اند که روشی که دولت ایران در اداره منابع آبی حوزه آبریز دریاچه اورمیه در پیش گرفته است معنایی جز قتل عمد دریاچه اورمیه ندارد. دریاچه ای که بودنش ثروت و زیبایی بی بدیل برای آزربایجان می باشد و خشک شدنش نیز به معنای نابودی زندگی گیاهی، جانوری و انسانی در بخش وسیعی از آزربایجان جنوبی است. خشک شدن دریاچه اورمیه یعنی کوچ میلونها نفر از ساکنین منطقه به مناطق مرکزی ایران، یعنی قتل عمد آزربایجان.
اکنون نمایندگان مجلس ایران در راستای اوامری که از مراکز کنترل پشت پرده گرفته اند طرح نیم بند و دیرهنگام چند نماینده آزربایجانی برای نجات دریاچه اورمیه را رد می کنند و چه نگون بختانه اینکه نیت پلید خود را نیز آشکارا بیان می کنند. نماینده بجنورد می گوید: "به مردم منطقه پول بدهید تا از آنجا کوچ کنند!!!"
ملت ترک در آزربایجان جنوبی هشیارباشند که دولت مرکزی ایران طرح کوچ اجباری مردم آزربایجان را در برنامه کاری خود قرار داده و با دقت و جدیت تمام اجرا میکند.
در حالی که مدتهاست ملت ترک آزربایجان در هر فرصتی مانند تجمع های سیزده فروردین، مسابقات ورزشی و برگزاری سمینار و نمایشگاه در دانشگاهها حساسیت خود را به مدنی ترین شیوه ممکن بیان میکند مجلس وابسته و انتصابی ایران با یک دهن کجی  آشکار به ملت آزربایجان نیت و غایه نهایی خود را آشکارا به نمایش گذارده است. حکومت مرکزی مصمم به پاک کردن صورت مساله آزربایجان است.
ما به عنوان تشکیلات مقاومت آزربایجان به حکومت تهران و نمایندگان انتصابیش اخطار می دهیم که ملت آزربایجان از بازی پلید آنان آگاه بوده و برای حفظ کیان خود مصمم می باشد. کاسه صبر ملت ترک آزربایجان در حال لبریز شدن است و باب هرگونه عکس العمل را مفتوح و مشروع می داند. در این شرایط مسئولیت هر گونه رخداد ناگواری بر عهده حکومت تهران و حتی اوپوزیسیون به ظاهر مخالف ولی در مقابل آزربایجان متحد رژیم ایران می باشد. بی تردید ملت ترک آزربایجان این خیانت را به محضر دادگاه تاریخ خواهد کشاند.  
تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان
آزربایجان جنوبی
26/05/1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان