صفحات

۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

بيانيه جديد فعالين حركت ملي آزربايجان تبريز ــ اعتراضات ادامه خواهد داشت

اورمو ايشچيلري :
 بعد از دستگيريهاي گسترده فعالين حركت ملي آزربايجان در تبريز در بيانيه قبلي به حاكميت ظالم راسيست فارس هشدار داده بوديم كه حركت ملي آزربايجان از اين پس وارد فاز جدي خود خواهد شد . ديروز حماسه اورميه را ديديد و فردا و پس فردا ها حماسه تبريز ، تهران ، اردبيل ، مرند ، زنجان ، سولدوز و غيره را مشاهده خواهيد .  اين اعتراضات قطعاً ادامه خواهد يافت . ما از ملت شريف و قهرمان پرور آزربايجان مي خواهيم جسارت  هم وطنانمان در اورميه را سر لوحه مبارزات خود قرار دهند .
ملت براي آزادي وطنشان بايد متقبل به هر هزينه اي شوند ، با زنداني كردن ، ضرب و شتم و ايجاد رعب و وحشت ،  حركت نه تنها ضعيف نخواهد شد بلكه بر قدرت حركت ملي آزربايجان روز به روز افزوده خواهد گرديد .
براي اينكه ريشه راسيست استثمار و استعمارگر را از براي هميشه از وطنمان بر كنيم كافيست ادامه دار و جسورانه فقط وفقط به مبارزه خويش ادامه دهيم . تا كي و چقدر خواهند توانست زنداني مان كنند ، ما ملتي بزرگ به گستره 35 ميليون انسان آزاده و غيور هستيم ، از هيچ چيزي نترسيد ، هزينه مي دهيم تا شيريني آزادي را بچشيم ميدان را هرگز خالي نمي كنيم ، روزهاي سياه آزربايجان با قدرت شما به زودي به سر خواهد آمد ، زندانيان دليرمان را در روز آزادي وطن با دستانمان آزاد خواهيم كرد . حاكميت بداند كه اين حركت هرگز نخواهد خوابيد چرا كه ما حق هستيم و خداوند متعال با ملتمان است .
فعالين حركت ملي آزربايجان ــ تبريز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان