صفحات

۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

قلم ها را مي شكنند، زبان ها را مي برند

اورمو ايشچيلري :اين عنوان مصاحبه اي است كه راديو آزادي با اسماعيل جوادي روزنامه نگار و فعال مدني اورميه اي انجام داده است . اورمو ايشچيلري اولويت خود را در انتشار اخبار آزربايجان به زبان فارسي قرار داده تا در مقابل تحريم و بلوكه كردن اخبار آزربايجان توسط رسانه هاي فارسي زبان بتواند صداي هموطنانمان را در تمام ايران انعكاس دهد از اينرو اين مصاحبه كه به زبان تركي آزربايجاني و در اكثر سايت ها منتشر شده است به فارسي برگردان و منعكس ميشود:  
در ايران فكر مي كنند اگر خواست هاي ملل غير فارس در نظر گرفته شود ايران تجزيه مي شود. اين سخنان را اسماعيل جوادي در روز بين المللي زبان مادري در برنامه بعد از كار راديو آزادي گفته است . او گفته است : هر سال بيست و يكم فوريه فعالان  حركت ملي آزربايجان با تشكيل آكسيون هايي اين مسئله را به مسئله روز تبديل مي كنند.
قول دادند ولي مدرسه (تركي) وجود ندارد
در انتخابات رياست جمهوري گذشته ،اگرچه نامزدهاي حاكم و مخالف هردو وعده مدارس تركي را به ترك هاي ايران دادندولي اين مدارس تاكنون وجود خارجي ندارند. ماده پانزده قانون اساسي كه اين حق را به تمام ملل ايراني داده است تاكنون اجرا نشده است . اسماعيل جوادي:
چند سالي است كه فعالين حركت ملي آزربايجان جنوبي آكسيون هاي مختلفي را طرح ريزي مي كنند. بويژه پس از وقايع خرداد 85اين فعاليت ها افزايش يافت . تظاهرات خياباني با شدت عمل پليسي مواجه شد. در عين حال نوشتجات مطبوعاتي فعالان باعث شد سياسيون حاكم بخصوص در تهران متوجه امر شدند. بطوريكه شايه شد اگر اقاي احمدي نژاد پيروز شود كورس هاي تركي در مدارس ايجاد خواهد شد. اما متاسفانه تا امروز هيچ پيشرفتي در اين مورد حاصل نشده است .
هم حاكميت و هم اپوزوسيون با طرح دعواي زبان مادري مخالفند
اين روزنامه نگار مي گويد : امسال فعالان ملي آكسيون خياباني نداشتند. زيرا از سوء استفاده جنبش سبز از اين مخالفت ها نگران بودند. فعالين به انتشار سي دي ها و پيامك هاي كوتاه بدون حضور خياباني اقدام كردند.
اسماعيل جوادي مي گويد موضع اقتدار و مخالفت در اين موضوع يكسان است .به گفته او نماينده موسوي در خارج اردشير امير ارجمندي اظهار داشته جنبش سبز از سه نيرو كه يكي از آنها ملل غير فارس هستند در هراس مي باشد.
نه آقاي موسوي و نه آقاي كروبي دقت نمي كنند كه اعضاي جنبش سبز در صحبت ها و شعارهايشان نپاد پرستي و ذهنيت پارسي را تبليغ مي كنند. آنها گمان مي كنند خواست هاي ملي مي تواند منجر به تجزيه ايران شود.
بيش از صد نفر از فعالان زنداني هستند
اين خبرنگار مي گويد اين انديشه سابقه هشتاد ساله دارد. هم در زمان پهلوي و هم در دوران جمهوري اسلامي اين انديشه وجود دارد كه تحصيل به زبان مادري باعث تجزيه ايران مي شود. اما در واقع چنين نيست . جوادي اعلام مي كند بيش از صد فعال آزربايجاني براي طرح اين مسئله زنداني شده اند. اناني كه آزاد ميشود بعدا تحت فشار قرار مي گيرند. يك انسان را يك ماه و دو ماه حبس مي كنند . سپس با ضمانت آزاد مي كنند و در فضايي قرار مي دهند كه دائم احساس نا امني دارد . تا نتواند چيزي بگويد و دوباره وارد ميدان شود.
هيچ مجله كاملا تركي باقي نمانده است
اين روزنامه نگار به آگاهي مي رساند با بسته شدن مجله ياپراق ديگر حتي يك  مجله تك زباني تركي وجود ندارد.  مطبوعات جنوب به دو زبان منتشر ميشوند بيشتر آنها فارسي شده و مطالب تركي كمي دارند. مطالب سياسي به زبان تركي اجازه انتشار ندارند. تنها ادبيات كودكان و شعر باقي مانده است . مخصوصا بعد از انتخابات نظارت منفي شديد تر شده است . آقاي احمدي نپاد از طريق وزير ارشاد شديدا بر مسئله نظارت دارد. به طور روشن در آزربايجان جنوبي مطبوعات تركي نداريم . يكي دو صفحه نوشته ميشود آن هم يه سختي. متاسفانه قلم ها را مي شكنند ، زبان ها را مي برند و به ادبيات تركي اجازه انتشار نمي دهند.
راديو آزادي – ترجمه اورمو ايشچيلري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان