صفحات

۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

آقای سیروس مددی براستی دنبال چیست؟

اورمو ايشچيلري :
برگرفته از ایران گلوبال
محمد آزادگر

توضیح : بدنبال درج نقد آقای سیروس مددی در پیرامون جنبش آذربایجان اکنون نوشته آقای آزاد گر را در رابطه با نظرات ایشان مورد توجه قرار میدهیم . متد و سیاستی که در تمام متن جاریست اینست: « صدایتان در نیاید دشمن سوء استفاده میکند!». از اینرو محیط و سایتها و تشکلهای ما آذربایجانیها « به تمام معنا بسته و خفقان آور» است. کسی را یارای نقد دیگری نیست. نکته دیگر این سیاست ، به چهار میخ کشیدن تفکر و حاشا کردن انحرافات، و مقدس مآبی ست. یعنی « حرف نزن ما ستمدیده ایم!». اینست که از « بوزقورت- مانقورت، استعمار- مستعمره، ملت حاکم- محکوم، ترکیه- دنیای ترک، به ملت فارس- کروموزوم فاسد(تز آقای علیرضا اردبیلی)، رسیده ایم». تزی که اوج انحطاط نظری این جریان است. اینجا نیز کار آوگیاس را بارمان کرده اند. نه در کمین بودن حکومت فاشیست، ونه ستمدیده بودنمان ، میتوانند ابزار نقد را که هیچ تابویی نمیشناسد، و یگانه وسیلهء سالم سازی محیط حرکت آذربایجان است، و لاجرم ضامن پیروزی ، از دست فعالان ما بگیرند. پروسه حرکت و گذشت زمان نشان داده تمام انحرافاتی که در متن آقای آزادگر حاشا شده اند اکنون از مشکلات مهم سالمسازی جنبش آذربایجان بشمار میروند. آقای سیروس مددی بدنبال شکستن این سد بود. درمحیط سیاسی فرهنگی ما آذربایجانیها از ترس تسلط سایه شوم «استبداد» هیچ غیر خودی و نقادی حق ورود ندارد. با یک نگاه به رسانه ها و روابط ما، و حتی کامنتهای ما، هر تازه واردی از شدت استبداد خفه میشود. آقای مددی بدنبال شکستن این خفقان و انحرافات بود. آ.ائلیار

آقای سیروس مددی براستی دنبال چیست؟
از آنجا که دربحث هایی که درباره نوشته سیروس مددی «21 اذر بوگون» وبرنامه های «گوناذ» دراین رابطه، نام جنبش فدرال دموکرات آذربایجان و وابستگان آن بارها بمیان کشیده شده است؛ من بعنوان مسئول هئیت اجرائیه جنبش فدرال–دموکرات آذربایجان وظیفه خود میدانم تا نکاتی را بطور مختصر توضیح دهم و روشن سازم.

1) ما بابحث های که سیروس مددی به بهانه 21 آذر راه انداخته مخالفیم ومعتقدیم تحمیل این نوع بحث ها به حرکت ملی آذرایجان درعمل این حرکت را تضعیف میکند و به انحراف و بيراهه میکشاند.
این نوع بحث ها عملا حرکت ملی آذربایجان را بیش از پیش متشتت و پراکنده میسازد وبه ناسیونالیسم افراطی فارس خوراک تبلیغاتی علیه جنبش ملی و دموکراتیک آذربایجان میدهد و حکومت اسلامی را درسرکوب جنبش برابرطلبانه، آزادیخوهانه و مترقی آذربایجان موجه نشان دهد.
2) آقای مددی (ودوستانشان در سایت آذربایجان) با جار و جنجال و هیاهوی بسیار سعی میکند نشان دهد که قصد او از طرح این بحثها خدمت به حرکت ملی و دموکراتیک آذربایجان است. ولی نوشته و موضعگیری های بعدی ای دوستان چیز دیگری را میگوید.
در شرایط حساس کنونی پرداختن به بیوگرافی سیاسی محمد امین رسول زاده و ائلچی بی ویا حتی پیشه وری (انهم یک جانبه وتحریف شده و بشکل خام وابزاری) نه تنها در خدمت حرکت ملی آذربایجان نیست بلکه درست درتقابل با آن است. درشرایطی که آپارتاید ملی (ومذهبی) درحق ملیت ها (و مذاهب) وآپارتاید جنسی درحق زنان از بنیان های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است و عریانترین ستم ملی در حق ملل مظلوم بکار گرفته میشود؛ در کشوری که حتی حقوق بسیارابتدائی انسانها مثلا حق آموزش به زبان مادری نه تنها نادیده گرفته میشود بلکه مطالبه آن مجازات سنگین دارد؛در کشوری که اکثریت مردم آن به فقر و فلاکت وبدبختی کشانده شده است،عرق ریزان دنبال پان ترکیسم و تورانیسم در حرکت ملی آذربایجان گشتن حماقت نباشد، غیر عاقلانه است. در شرایطی که حرکت ملی آذربایجان درحال مبارزه سرنوشت ساز با حکومت اسلامی و در جهت حق تعیین سرنوشت ملت تورک ساکن ایران وخلق آذربایجان وپایان دادن به هر نوع آپارتاید جنسی وملی ومذهبی در حق زنان و ملیت ها و مذاهب غیر شیعی و فقر وفلاکت عمومی است؛ راه انداختن بحث های حاشیه ای وعمده کردن خطر تورانیسم و پان ترکیسم، درحقیقت منسی کردن ظلم وستم حکومت اسلامی است!
3) وجد واهاب تبریزلی ها از اختلافات و تشتت و تقابل نیروهای حرکت ملی آذربایجان و دامن زدن به این اختلافات ورودر گذاشتن گرایش های مختلف درون حرکت ملی بدون اما واگر نشان میدهد که چه دست های پلیدی بظاهر بنام طرفداری از حرکت ملی آذربایجان مشغول توطئه اند.
4) اینجا وآنجا آقای سیروس مددی و بعضی ها ادعا میکنند که از موسسان جنش فدال دموکرات آذربایجان بوده اند. من در اینجا به صراحت اعلام میکنم نه اقای سیروس مددی و نه آن بعضی ها، نه از موسسان بوده اند ونه هیچوت عضو تشکیلات جنبش فدرال دموکرات آذربایجان.
5) مخالفان و دشمنان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان از همان ابتدای تاسیس تشکیلات ما سعی کرده اند وهنوزهم سعی میکنند در میان صفوف تشکیلات ما شکاف ایجاد کنند و چند دستگی کشف کنند. من بر این باورم که نامه سیروس مددی خطاب به هیئت اجرائیه سازمان ما ومسئول آن (محمد آزادگر) تماما توطئه گرایانه وبقصد ایجاد شکاف در میان صفوف تشکیلات ما بوده است.
ساختار سازمان ما از مدل احزاب کمونیستی کمینترنی– استالینی تبعیت نمیکند.
در تشکیلات ما نه تنها حق گرایش آزاد است بلکه تشکیل فراکسیون – بر اساس نص صریح اساسنامه تشکیلات ما - نیزمجاز است. ما یک سازمان ایدئولوژیک بسته نیستیم. ما سازمان سیاسی هستیم. آنچه همه ی ما رادر زیر یک سقف گرد آورده پلاتفرم جنبش فدرال دموکرات آذربایجان و مبارزه در راه احقاق حقوق ملی و شهروندی آذربایجانی ها و تورک های ساکن ایران است.
6) خطر پان ترکیسم و تورانیسم و گرک خاکستری اساسا ساخته پرداخته دشمنان حرکت ملی آذربایجان است. البته بسیار طعبیی است که درمیان حرکت ملی آربایجان گرایشات افراطی ملی هم باشند که این ها نقدا خطری برای حرکت ملی آذربایجان نیستنند. این گرایشات افراطی هم درحقیقت عکس العملي است در مقابل پان ایرانیسم وفارس گرایی افراطی و گرک حی و حاضر جمهوری اسلامی.
آنهایی که خطر پان تورکیسم را برجسته میکنند، بهتر است اول تکلیف خودشان را با پان ایرانیسم وناسیونالیسم فارس گرای افراطی و راسیسم جمهوری اسلامی روشن کنند.
در ضمن نباید فراموش کردکه افراط گرایی ناسیونالیسم ملت تحت ستم با افراط گرایی ناسیونالیسم ملت حاکم که دستگاه تبلیغاتی عریض وطویل درجا انداختن ایدئولوژی راسیستی و تبعیض آمیز ودارای ماشین سرکوب است نه یکی است ونه قابل مقایسه.
محمد آزادگر مسئول هیئت اجرایی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان