صفحات

۱۳۹۰ تیر ۱۵, چهارشنبه

بارش 10 ميليارد تن نمک

اورمو ايشچيلري :  معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست گفت: دستگاه ها بايستي بحران درياچه اروميه را جدي بگيرند و سازمان محيط زيست هشدار مي‌دهد که با کاغذ بازي و مصوبه وضعيت درياچه اروميه بهبود نمي‌يابد.
به گزارش مهر، محمد باقر صدوق در نشست درياچه اروميه که روز گذشته در سازمان محيط زيست برگزار شد گفت: در حال حاضر درياچه اروميه در وضعيت مناسبي قرار ندارد و نيازمند مديريت جامع و عزم ملي است.به گفته صدوق، در حال حاضر 92 درصد از آب حوزه درياچه اروميه صرف فعاليت هاي کشاورزي، با راندمان 30 تا 40 درصد مي‌شود.وي با بيان اينکه هنوز در بخش کشاورزي بسياري از اراضي به صورت غرق آبي آبياري مي‌شود گفت: بخش عمده آب از طريق اين آبياري به زمين فرو مي‌رود و بخش ديگري از آن تبخير مي‌شود بنابراين وزارت کشاورزي در بهينه کردن روش هاي آبياري اقدامات جدي انجام دهد.
معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست با بيان اينکه بسياري از دستگاه ها طرح هاي بهبود وضعيت درياچه اروميه را دست کم گرفته اند هشدار داد: اگر اين اقدامات به صورت جدي انجام نشود منطقه دچار بحران مي‌شود و زندگي 6 ميليون نفر در اين منطقه به خطر مي‌افتد.
به گفته وي، نگراني که هم اکنون از بابت ريزگردهاي کشورهاي همسايه در ايران وجود دارد در صورت ادامه روند کنوني با وجود 10 ميليارد تن نمک در درياچه اروميه در آينده اي نزديک در اين منطقه بوجود مي‌آيد.
وي با بيان اينکه پديده هاي زيست محيطي، پديده هاي تحقيقي و تدريجي هستند تصريح کرد: از دهه 70 کم آبي در درياچه اروميه آغاز شده ولي متاسفانه تا کنون که اين کم آبي به بحران رسيده است اين قضيه جدي گرفته نشده است.
صدوق در پايان از تمام دستگاه ها به ويژه وزارت نيرو و جهاد کشاورزي تقاضاي همکاري و عزم جدي براي حل معضلات درياچه اروميه کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان