صفحات

۱۳۹۰ تیر ۲۶, یکشنبه

جمهوري آزربايجان شمالي چگونه مي تواند زلزله حجاب را با قدرتي بيشتر به خود ايران برگرداند-ياشار گؤنئيلي

اورمو ايشچيلري : بعد از استقلال آزربايجان شمالي حاكميت راسيستي ايران از هر اقدامي جهت تضعيف حكومت تازه استقلال يافته آزربايجان شمالي دريغ نكرده است .هنوز يادمان نرفته است كه حاكميت راسيستي جمهوري اسلامي ايران ! در جنگ قره باغ بين ارمنستان و شيعيان آزربايجان چگونه به ياري ارمنيها شتافت و باعث گرديد يك پنجم از خاك شيعيان آزربايجاني به دست فاشيستهاي ارمني بيافتد ، هنوز يادمان نرفته كه جمهوري اسلامي ايران در جنايات ارمنيها بر عليه ملت بي دفاع آزربايجان در شمال دست خود را آغشته به خون ملتمان كرد .
اكنون به نظر مي سد تئوريسينهاي حاكميت ايدئولوژيك جمهوري اسلامي دست بر اعتقادات ملت آزربايجان در شمال گذاشته اند و بدين صورت به خيال خام خود به تدريج قصد نفوذ ذهنيتي در تفكرات ملت آزربايجان شمالي داشته و آرام آرام با آسميله كردن ظاهري زنان و مردان در شمال با خصوصيات عيني و ظاهري زنان و مردان در جنوب آزربايجان ، زمينه ورود خود در آزربايجان شمالي را آماده كرده و باز به خيال خام خود آزربايجان شمالي را جزئي از خاك خود كنند . فارغ از اينكه مي دانند امروز 35 ميليون تورك آزربايجان جنوبي خواستار رهايي و جدايي از رژيم اشغالگر راسيستي فارس هستند .
آنچنانكه اشاره شد جمهوري اسلامي با علم كردن مساله حجاب براي زنان در آزربايجان شمالي و دخالت آشكار در امور داخلي آزربايجان شمالي قصد تضعيف دولت آزربايجان شمالي را دارد . مي دانيم كه اكثريت ملت آزربايجان چه در شمال و چه در جنوب چه بخواهيم چه نخواهيم گرايشات مذهبي دارند بنابراين براي مقابله با سياست مداخله جويانه ايران عقل سليم بر اين حكم مي كند كه نمي توان با اصل مساله حجاب و گرايش برخي از زنان آزربايجاني در شمال مبارزه كرد يا اين مساله را كتمان كرد . حال اين سئوال به ذهن مي آيد كه چه بايد كرد ؟
نظر شخصي نويسنده بر اين است كه جمهوري آزربايجان شمالي در مقابل اين تخريبات بايد استراتژي مشخصي داشته و اين مساله را باتوجه به شرايط خاص ملتمان كه اشاره گرديد بسيار جدي بگيرد . راه حلي كه به نظر مي رسد و معتقدم مي توانيم با اين راه حل و استراتژي زلزله حجاب را با قدرت بيشتري به ابران برگردانيم اين است كه سياستمداران آزربايجان شمالي بايد با تدوين قوانين خاص البته با رعايت اصول جامعه سكولار ـ دمكرات ، دست بر روي نوع ظاهري حجــاب بگذارند .
مفهوم و منظور از نوع ظاهري حجاب از ديدگاه حقير اين است كه پوشش حجاب در جمهوري آزربايجان شمالي با نوع حجاب در كشور ايران نام امروزي بايد كاملا متفاوت باشد بدين سان چيزي كه به ذهن  مي رسد اينست كه آزربايجان شمالي نوع ظاهري حجاب زنان را بايد بر اساسلباس سنتي آزربايجاني بنا نهد يعني آزادي حجاب در زندگي روزمره مردم با رعايت حجاب سنتي ، چه كساني كه نمي خواهند حجاب داشته باشند و چه كساني كه معتقد به حجاب هستند .
بدين ترتيب اولا جلوي تخريبات رسانه هاي ايران گرفته خواهد شد ثانيا شكل ظاهري حجاب ، نه به صورت حجاب اسلام فارسي  بلكه از نوع سنتي آزربايجاني خواهد بود . ثالثا و مهمتر از دو مورد قبل اينبار رسانه هاي آزربايجان شمالي بايد با فشار آوردن بر حاكميت راسيستي ايران از آنها بخواهند كه مساله حجاب زنان در آزربايجان جنوبي ، به صورت دلخواه زنان آزربايجان جنوبي ( لباس سنتي ) باشد . مثلا ميتوان سئوال كرد چرا مغازه هاي لباس فروشي در آزربايجان جنوبي اجازه فروش و تبليغ لباس سنتي زنان و حتي لباس سنتي مردان را ندارند چرا جمهوري اسلامي به زنان آزربايجاني در جنوب اجازه نمي دهد غير از مانتو و چادر ، حجابي دلخواه خودشان يعني از لباس سنتي استفاده كنند .
نتيجتا اين پاتك به نظرم مي تواند جواب تئورسينهاي جمهوري اسلامي باشد تا ديگر در مسائل آزربايجان دخالت نكنند .

ياشار گؤنئيلي
آزربايجان جنوبي ــ تبريز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان