صفحات

۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

تفاوت زیباکلام با ناصر انقطاع در چیست؟- یونس شاملی

اورمو ايشچيلري :  یکی منادی مذهب، مذهب گرایی و مذهب سالاری است. دیگر منادی برتری قومی، خاک پرستی و حتی نژادپرستی است. اتفاقا امروز سخن و فکر صادق زیبا کلام در حال افول است چون جمهوری اسلامی سمبل همان تفکر دینی و دین سالاری است. اما تفکرات مشمئز کننده ناصر انقطاع خطری ایست که ایران را بعد از جمهوری اسلامی به سیاهی و تباهی و نژادپرستی و نفی دیگر اندیشی و حتی نفی تفکر آزاد تهدید میکند.

ناصر انقطاع در به اصطلاح انتقاد به زیبا کلام کریه ترین اهانت ها را متوجه خلق عرب کرده و می نویسد: "بهتر است که بروی و در همان صحرای عربستان به کار شتر چرانی و آبیاری نخلستان ها و احیانا خوردن سوسمار و مارمولک و ملخ مشغول شوی؟!
ایران ناصر انقطاع سرزمین نفرت از دیگران، سرزمین افتخارات پوچ (گیرم پدر تو بو فاضل/از فضل پدر تو را چه حاصل) و خفقان محمد رضا ، شاهی و کشتار مردم و جنایت علیه بشریت، استبداد نژادی... است. در همین نوشته زیباکلام درست یا غلط تفکر مذهبی خود را بیان داشته است.  اما در جامعه ایی که ناصر انقطاع میخواهد آن را به نام ایران برپا کند دین باوران حق اظهار نظر ندارند. مطمئنا ملیتهای غیرفارس هم حق اظهار وجود ندارد و مطمئن باشید که کمونیستها نیز بایستی از صفحه روزگار محو شوند تا این تفکر سخیف بتواند حکومت کورش کبیر!!! خیالی خود را برپا دارد
نتیجه؛ زمینه های عمومی ذهنی جامعه ایران دور از یک نگاه انسانی، دمکراتیک  و حتی حقوق بشری است. آینده ایران با این نگاه ناصر انقطاع و همفکران آنان در فارسستان ایران تنها در انتظار یک فاجعه دیگری است. اگر دیروز دین پرستان با امامه وارد شدند و حکومت اسلامی برپا داشتند فردا بعد از جمهوری اسلامی نوبت کرواتی ها و برپایی یک حکومت نژادپرست و نعرهای شوم نژادپرستان در انتظار مردم ایران است. ملت فارس تا کی بایستی تاوان عقب ماندگی رهبران  سیاسی و متفکران معلول خود را بدهد... جمهوری اسلامی و قبل از آن نظام شاهنشاهی آریامهری کافی نبود؟ 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان