صفحات

۱۳۸۹ بهمن ۲۵, دوشنبه

بدرقه صفر هرندي در دانشگاه سهند تبريز

اورمو ايشچيلري : يكشنبه 24بهمن صفار هرندي وزير سابق ارشاد احمدي نژاد و از اعضاي سپاه پاسداران در دانشگاه صنعتي سهند تبريز سخنراني داشت. اين برنامه با سخنرانی حجت الاسلام خديوي، رئيس دفتر نهاد رهبری دانشگاه آغاز شد. وی در ابتدا پيرو اتفاقات قبلی روی داده در دانشگاه، و با توجه به جو اعتراضی دانشجويان سعی در آرام کردن آنها و تشويق دانشجويان به سکوت و عدم اعتراض به حضور صفار هرندی داشت. صفار هرندی با بحث پيرامون صادر کردن انقلاب به ساير کشورها و کشيدن بحث به موضوعات کلی سعی در تحريف ماهيت انقلاب های مردمی ساير کشورها به ويژه انقلاب های مردمی مصر و تونس داشت. دانشجويان در اعتراض به اين روند و نيز ديکتاتوری حاکم بر ايران و حضور عناصر کودتا در دانشگاه با  سردادن شعارهايی همچون "مرگ بر ديکتاتور" آمفی تئاتر دانشگاه را ترک کردند.در پی اين حرکت اعتراضی دانشجويان، صفار هرندی دانشجويان معترض را اغتشاشگر و عامل آمريکا خواند و اذعان کرد حضور او در دانشگاه های کشور همواره با اعتراض همراه بوده است.همچنين تلاش سبزاللهي ها براي استفاده از جو موجود و تبليغ مرام پان ايرانيستي با استقبال سرد دانشجويان ترك سبزاللهي ها را سنگ روي يخ كرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از اينكه به اين مطلب نظر مي دهيد متشكريم
ياشاسين آزربايجان